Biznis

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da će zakupcu da preda određenu nepokretnost na upotrebu i korišćenje, a zakupac se obavezuje da će za taj zakup platiti određenu zakupninu i posle ugovorenog vremenskog perioda tu stvar vratiti u stanju u kojem je istu primio od zakupodavca. Predmetni Ugovor se može zaključiti u slobonoj formi, bez overe istog kod Javnog beležnika. U...

Povraćaj PDV-a kupcima prvog stana

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice - punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji kupuje prvi stan.Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV, pod sledećim uslovima:      1) Da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u...

Oslobodjenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupce prvog stana

Prema odredbi člana 31a. Zakona o porezu na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licukoje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu...

Stan na dan ili mesečno izdavanje nepokretnosti

Veliki broj vlasnika stanova koji se odluče da iste izdaju, posebno vlasnici manjih stanova, jednosobnih i jednoiposobnih, često se nalaze pred dilemom da li iste izdavati na dnevnom nivou ili na mesečnom.Kada se objektivno sagledaju prednosti i mane obe strane, postoje jasno da je nedoumica u potpunosti opradana. Koje su prednosti i mane izdavanja stana na dan: Osnovna prednost izdavanja stana na dan...

Ulaganje u kupovinu nekretnine kao INVESTICIJA

Po trenutnim statističkim podacima, ulaganje novca u kupovinu nekretnina spada u jedan od najčešćih vidova investiranja u Srbiji, ali i u inostranstu. Sve veći broj ljudi se opredeljuje da svoje ušteđevine usmere ka kupovini nepokretnosti, kako u Beogradu tako i u ostatku Srbije. U poslednje vreme, kao veoma aktuelna su se pojavila i investiranja u kupovinu nepokretnosti na našim prelepim...

Compare listings

Compare
×