Izdavanje

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da će zakupcu da preda određenu nepokretnost na upotrebu i korišćenje, a zakupac se obavezuje da će za taj zakup platiti određenu zakupninu i posle ugovorenog vremenskog perioda tu stvar vratiti u stanju u kojem je istu primio od zakupodavca. Predmetni Ugovor se može zaključiti u slobonoj formi, bez overe istog kod Javnog beležnika. U...

Stan na dan ili mesečno izdavanje nepokretnosti

Veliki broj vlasnika stanova koji se odluče da iste izdaju, posebno vlasnici manjih stanova, jednosobnih i jednoiposobnih, često se nalaze pred dilemom da li iste izdavati na dnevnom nivou ili na mesečnom.Kada se objektivno sagledaju prednosti i mane obe strane, postoje jasno da je nedoumica u potpunosti opradana. Koje su prednosti i mane izdavanja stana na dan: Osnovna prednost izdavanja stana na dan...

Compare listings

Compare
×